Στελέχωση

-    Διοίκηση
     Πασχαλίδης Νικόλαος

-    Γραμματεία

-    Πωλήσεις
-    Δημιουργικό
-    Τεχνικό τμήμα