Δημιουργία Μακέτας

Στην περίπτωση που η δουλειά σας δεν είναι έτοιμη για εκτύπωση,το δημιουργικό μας τμήμα
μπορεί να συνθέσει τη μακέτα σας έτσι ώστε να επιλέξετε τον τρόπο προβολής της αρεσκείας σας.
Στην περίπτωση που έχετε έτοιμη τη μακέτα σας, οι γραφίστες μας θα επεξεργαστούν τις φωτογραφίες σας
έτσι ώστε η ποιότητα της τελικής εκτύπωσης να είναι εξαιρετική.


Design text