Ψηφιοποίηση Εικόνων

Ψηφιοποίηση Εικόνων

   Διαθέτουμε σαρωτή (scanner) υψηλής ανάλυσης έτσι ώστε από φωτογραφίες, slides ή αρνητικά φτιάχνουμε ψηφιακά αρχεία, τα οποία μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε μία ολοκληρωμένη Data Base για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και χρήση.

Μία ανάλογη δουλειά (άνω των 23.000 slides διαφόρων μεγεθών) έγινε από την εταιρεία μας για το αρχείο του Ε.Ο.Τ.